top of page

מידע וטיפים חשובים

כשמדובר בנזקים, תאונות, תביעות ביטוח או זכויות מול גופים ציבוריים כמו המוסד לביטוח לאומי, חשוב להיעזר בעורך דין מנוסה ומקצועי. להלן מספר טיפים והסברים מדוע:

עורך הדין הוא מומחה בהבנת חוקים ותקנות מורכבים

תחומים כמו דיני נזיקין, חוזי ביטוח וחוקי הביטוח הלאומי מלאים בסעיפים, תנאים וחריגים סבוכים. עורך דין בעל הכשרה ייחודית יכול "לדלות" את הפרשנויות וההלכות הרלוונטיות לטובת לקוחו.

עורך הדין יעזור בגיבוש התביעה ובאיסוף הראיות

תביעות נגד חברות ביטוח או גופים ציבוריים דורשות הכנה מוקדמת מסודרת של הראיות, המסמכים והנתונים. עורך הדין יודע כיצד לגבש את התביעה באופן מקצועי ויסודי.

עורך הדין ינהל משא ומתן ממוקד וייצג אתכם בהליכים רשמיים

חברות הביטוח והמוסד לביטוח לאומי הם ארגונים גדולים, עם משאבים ומומחים משפטיים. עורך דין יוכל לנהל משא ומתן ראוי כנגדם ולייצג אתכם כראוי בהליכים רשמיים.

עורך הדין יגן על הזכויות והאינטרסים שלכם

עורך דין מהווה "שומר סף" להגנה על זכויותיכם. הוא יידע למנוע ממכם להתפשר על פחות ממה שמגיע לכם על פי חוק או הוראות חוזה הביטוח.

עורך הדין יוביל הליך משפטי אם יידרש

במקרים בהם לא ניתן להגיע להסכמה או שהצד שכנגד פועל בחוסר תום לב, עורך דין מנוסה יוכל להגיש תביעה לבית המשפט ולנהל את ההליך המשפטי באופן מקצועי ויעיל.

עורכי דין מומחים בתחומי הנזיקין, הביטוח והזכויות הסוציאליות הם החיץ המגן של האזרח מול ארגונים בירוקרטיים גדולים.

הם יכולים להפוך משמעותית את הסיכויים להשיג את מלוא הפיצוי והזכויות המגיעות לכם.

bottom of page